ForNesia Family

Full Version: Palembang society
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
salam kenal be yg dr palembang,,absen dulu lurcool
lajulah absen aku ijin be umunge ke lagi dak lemak awak ketawaaa
Abesen jugo lur ketawaaa
Btw cak mano kavar ssh tkp kito nih ??
(11-15-2015, 09:49 PM)INK07 Wrote: [ -> ]Abesen jugo lur ketawaaa
Btw cak mano kavar ssh tkp kito nih ??

polosan tsel denger2 gosipny,,tp trikny msh d simpen lur
iyoo cuma masih simpang siur , nikmati yg ado bae lur ketawaaa
sepi nian wong kito ni